Chí Linh vượt 100% chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở cả năm

THỨ BA, 16/08/2022 15:30:26

Sáng 16.8, Liên đoàn Lao động TP Chí Linh tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty CP Sữa Hà Lan tại Hải Dương với 50 đoàn viên.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Chí Linh trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty CP Sữa Hà Lan tại Hải Dương 
Chi nhánh Công ty CP Sữa Hà Lan tại Hải Dương ở phường Cộng Hòa, hoạt động từ năm 2020. Hiện chi nhánh có hơn 50 cán bộ, nhân viên, công nhân, lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/tháng và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2022 đến ngày 16.8, Liên đoàn Lao động TP Chí Linh đã thành lập 6 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vượt 100% chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao trong năm 2022 (giao thành lập 3 công đoàn cơ sở); kết nạp thêm 480 đoàn viên công đoàn (trong đó có 141 đoàn viên được kết nạp bổ sung ở các công đoàn cơ sở mới được thành lập).
PHƯƠNG TUẤN