Xử lý 80,7% số tiền nợ thuế theo Nghị quyết 94

THỨ TƯ, 10/08/2022 13:00:00

Từ tháng 7.2020 đến hết tháng 7.2022, ngành thuế tỉnh đã xử lý gần 572 tỷ đồng tiền nợ thuế của người nộp thuế theo Nghị quyết 94, đạt 80,7% tổng số tiền cần xử lý.


Ngành thuế tỉnh đã xử lý gần 572 tỷ đồng tiền nợ thuế theo Nghị quyết 94 (ảnh minh họa)
Trong đó khoanh nợ gần 442 tỷ đồng đối với 2.878 doanh nghiệp, tổ chức và 1.160 cá nhân, hộ kinh doanh; xóa nợ hơn 130 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế...

Tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế còn phải xử lý tại thời điểm ngày 1.8.2022 là hơn 116 tỷ đồng của 636 doanh nghiệp, tổ chức và 6.036 cá nhân, hộ kinh doanh.

Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26.11.2019 nhằm khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không có khả năng thu hồi trước ngày 1.7.2020...
HÀ KIÊN