Toạ đàm chiến lược phát triển TP Chí Linh

THỨ BẢY, 04/12/2021 11:38:34

Chiều 3.12, UBND TP Chí Linh phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển lãnh đạo chiến lược (Sleader) tổ chức tọa đàm chiến lược phát triển TP Chí Linh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Nhiều đại biểu chia sẻ ý kiến tại buổi tọa đàm

Trên cơ sở căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung TP Chí Linh đến năm 2030, định hướng đến 2040, đánh giá, tổng kết thực tiễn, các đại biểu đã làm rõ và đề xuất chiến lược phát triển TP Chí Linh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, Chí Linh sẽ trở thành đô thị sinh thái, thông minh, tựa sơn hướng thủy, gắn với các ngành dịch vụ cao cấp, du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Đến năm 2045, Chí Linh phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố sẽ “đi tắt, vượt trước”, xây dựng thành cực tăng trưởng kinh tế tỉnh Hải Dương và là động lực trong chuỗi đô thị trên hành lang kinh tế Hà Nội - Đông Triều - Hạ Long. Đẩy mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số. Sắp xếp phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

TP Chí Linh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng hoạt động của chính quyền đô thị.

Thành phố xây dựng các khâu đột phá, đó là hình thành và phát triển không gian kinh tế đô thị hiện đại, bền vững. Xây dựng cụm ngành trọng điểm về du lịch. Xây dựng ngành điện trọng điểm, trung tâm là Nhiệt điện Phả Lại theo hướng bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái. Xây dựng hạ tầng đô thị đạt tiêu chí loại II, tiến tới đạt loại I.

Các ý kiến cũng đã phân tích và làm sáng tỏ thêm về bố cục, giải pháp của chiến lược nhằm cụ thể hóa các mục tiêu. Việc xây dựng các khâu đột phá; phân tích, làm rõ các mục tiêu trọng tâm về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng dân số cơ học, mật độ dân số đô thị, kết nối giao thông đối ngoại, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch xanh, nhất là du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trải nghiệm...

TRUNG TUÂN