Thúc Kháng sẵn sàng cán đích nông thôn mới nâng cao

THỨ TƯ, 01/02/2023 21:36:16

Thúc Kháng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.


Chủ tịch UBND xã Thúc Kháng, Bùi Quang Sơn

Năm 2022, dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu có nhiều biến động, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và tinh thần nỗ lực quyết tâm của nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Thúc Kháng (Bình Giang) có nhiều khởi sắc. 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt so với năm 2021. Tổng sản phẩm trong năm ước đạt 515,08 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp đạt 97,98 tỷ đồng, giao thông - xây dựng 201,5 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại -  dịch vụ 215,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã 64,33  triệu đồng/năm. 

Thúc Kháng là địa phương điển hình của huyện Bình Giang trong tích tụ ruộng đất. Xã duy trì các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô từ 10 ha trở lên, gắn với bao tiêu sản phẩm, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp... Phát huy lợi thế có làng nghề vàng bạc, các hộ ứng dụng công nghệ hiện đại trong chế tác, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động của địa phương với thu nhập cao, giữ vững được bản sắc làng nghề truyền thống. 

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước phát triển toàn diện. Cả 3 trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong đó, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cả 6 thôn đều giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Đến cuối năm 2022, xã Thúc Kháng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Đây cũng là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Thúc Kháng phát triển trong tương lai.  

Thời gian tới, xã Thúc Kháng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành, sự đồng thuận, tạo điều kiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân để Thúc Kháng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

BÙI QUANG SƠN 
Chủ tịch UBND xã Thúc Kháng