Sớm khai thác tối đa hiệu quả các khu vực 2 bên sông Sặt, sông Thái Bình

THỨ BA, 09/11/2021 14:18:49

Đó là yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khi kiểm tra công tác lập quy hoạch tại TP Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra khu vực bên bờ sông Sặt tại địa bàn xã Liên Hồng (TP Hải Dương)

Sáng 9.11, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Dương.

Các đồng chí: Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, TP Hải Dương cùng đi.

Kiểm tra thực tế tại khu vực 2 bên sông Sặt, đoạn qua phường Tứ Minh và xã Liên Hồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu TP Hải Dương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cập nhật đầy đủ những chủ trương thời kỳ trước về quy hoạch đối với các phân khu trong khu vực này.

Nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu có chọn lọc đề xuất nghiên cứu quy hoạch ở khu vực trên của các doanh nghiệp, trong đó có đề xuất của Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch tại khu vực trên phải bám sát định hướng phát triển của TP Hải Dương và của tỉnh; xác định rõ ranh giới, nguồn gốc đất, bảo đảm hệ thống hạ tầng đồng bộ, không chồng lấn quy hoạch và có tính khả thi cao.

TP Hải Dương cần sớm có phương án đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu TP Hải Dương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, khẩn trương hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

TP Hải Dương có thể triển khai sớm, đồng thời việc lập quy hoạch các phân khu dọc sông Thái Bình, sông Sặt qua địa bàn để có thể sớm tích hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố; phát huy tối đa tiềm năng khu vực 2 bên các dòng sông và sớm triển khai thực hiện các dự án.

HOÀNG BIÊN