Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu giải quyết trước hạn, đúng hạn 100% thủ tục hành chính của nhà đầu tư

THỨ TƯ, 08/02/2023 08:40:04

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng 20 năm thành lập sở (1.7.2003-1.7.2023) và phong trào thi đua thường xuyên năm 2023.

Trong 7 nội dung thi đua được phát động, nổi bật có nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC cả về hồ sơ, thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý. Phấn đấu 100% TTHC của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn...

Để thực hiện các mục tiêu này, Sở TNMT sẽ gắn trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC được giao…

Trong năm 2022, Sở TNMT đã đăng ký 1 công việc đột phá, sáng tạo trong thực hiện CCHC là thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 40% tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm. Qua rà soát, đánh giá, sở đã hoàn thành vượt mục tiêu đặt ra, với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hơn 53%.
PHAN ANH