Phấn đấu dư nợ chính sách ủy thác tăng trưởng 4% trở lên

THỨ SÁU, 28/01/2022 21:00:34

Đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra giữa Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội thông qua hoạt động ủy thác cho vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác cho vay đạt 4% trở lên (ảnh minh họa)

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh, các phòng giao dịch cấp huyện trực thuộc đã hoàn thành ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với 52 tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và huyện, ký hợp đồng ủy thác cho vay với 738 tổ chức chính trị-xã hội cấp xã (gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp). Qua đó nhằm thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên toàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác cho vay lần này quy định cụ thể hơn trách nhiệm và nội dung công việc của từng cấp hội, đoàn thể trong công tác ủy thác cho vay. Một số nội dung được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách như thực hiện kiểm tra, thẩm định trước khi cho vay đối với dự án, phương án vay vốn của khách hàng theo quy định; tăng tỷ lệ tổ viên được kiểm tra hằng năm; điều chỉnh tỷ lệ phí ủy thác được hưởng theo chất lượng dư nợ tín dụng nhận ủy thác…

Năm 2022, Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng ủy thác cho vay đạt 4% trở lên; bảo đảm chất lượng tín dụng với dư nợ quá hạn chiếm không quá 0,2% tổng dư nợ ủy thác.

HÀ KIÊN