Nam Sách còn 10 cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỨ TƯ, 10/08/2022 10:37:00

Huyện Nam Sách hiện còn 10 trong tổng số 113 cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chủ yếu do chưa đủ hồ sơ xác định nguồn gốc đất, ranh giới sử dụng đất...


Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp các phòng chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo. 
Ảnh: DƯƠNG HÒA
Huyện Nam Sách hiện có 103/113 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt 91%. 10 cơ sở tôn giáo còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã Hợp Tiến, Nam Chính, Quốc Tuấn (2 cơ sở), Thái Tân, Hồng Phong, Minh Tân, An Lâm, Cộng Hòa và thị trấn Nam Sách. Nguyên nhân chủ yếu do chưa đủ hồ sơ xác định nguồn gốc đất, ranh giới sử dụng đất... 

Ngoài ra, 6 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhưng có biến động về diện tích và chưa làm thủ tục giao đất bổ sung, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích phát sinh. 11 cơ sở tôn giáo mới được đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 nhưng chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. 

UBND huyện Nam Sách đã yêu cầu các xã, thị trấn tập trung rà soát, thống kê để phân loại, đánh giá; phối hợp với đơn vị tư vấn và các phòng chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; tăng cường tuyên truyền để người dân phối hợp; không tự ý xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự khi chưa được cấp phép. Trong trường hợp các cơ sở tôn giáo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, UBND xã cần hướng dẫn trình tự thủ tục để cấp giấy phép đúng quy định.
 
PV