Đưa các dự án, công trình trọng điểm vào kế hoạch sử dụng đất

THỨ HAI, 29/11/2021 18:36:01

Chiều 29.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII.

 

Đồng chí Trịnh Thuý Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố được HĐND tỉnh chấp thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thuý Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; hoàn thiện văn bản về mặt quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa nội dung đã triển khai và nội dung đề xuất thay đổi. Sở cần đưa vào kế hoạch sử dụng đất các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương, các công trình công cộng, công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; rà soát, thẩm định kỹ các khu dân cư, điểm dân cư mới tại các địa phương…

Theo báo cáo, ước tính đến ngày 31.12, toàn tỉnh mới có khoảng 50,2% số công trình, dự án được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021; thu hồi đất 771 công trình, dự án với diện tích hơn 3.478 ha, đạt 49,7% kế hoạch; khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất ước đạt 53,2%... 

PV