[Đồ họa] Hải Dương sẵn sàng xuất khẩu vải

THỨ BA, 24/05/2022 18:04:32

Hải Dương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho vụ vải xuất khẩu năm 2022.