[Đồ họa] Hải Dương: Hơn 6.320 tỷ đồng thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

THỨ NĂM, 18/08/2022 17:48:20

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.