[Đồ họa] 39,2% số chợ trên địa bàn Hải Dương đã xuống cấp

THỨ TƯ, 30/11/2022 11:10:48

Sở Công thương Hải Dương vừa tổ chức khảo sát thực trạng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh để có cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ.

bhd_3011dohoacho1.png
HUYỀN TRANG - THANH HOA