Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương phấn đấu phát triển thêm khoảng 6.500 khách hàng

THỨ NĂM, 20/01/2022 13:39:30

Doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, cấp nước miễn phí cho một số điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến...


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng

Năm 2022, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương phấn đấu sản lượng nước sạch thương phẩm đạt 58,3 triệu m3, tăng hơn 3% so với năm 2021; tổng doanh thu 520 tỷ đồng, nộp ngân sách 65 tỷ đồng; phát triển thêm khoảng 6.500 khách hàng. Công ty tập trung hoàn thành dự án nâng cấp công suất Nhà máy Sản xuất nước sạch Việt Hòa từ 50.000 m3/ngày đêm lên 80.000 m3/ngày đêm; hoàn thiện tự động hóa Nhà máy Sản xuất nước sạch Cẩm Thượng; nâng công suất cấp nước một số tuyến ống chuyển tải chính nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu của khách hàng... 


Quang cảnh hội nghị đại biểu người lao động

Năm 2021, công ty đã phối hợp bao phủ dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh, với hơn 250.000 khách hàng. Tổng sản lượng nước thương phẩm đạt 56,6 triệu m3; tổng doanh thu hơn 516 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 61,3 tỷ đồng... 

Nhân dịp Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 của công ty tổ chức chiều 19.1, có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể và 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

TRANG LÂM