Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 giảm

THỨ TƯ, 03/11/2021 10:00:00

Bình quân 10 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng của Hải Dương giảm 0,15% so với bình quân cùng kỳ năm trước.


Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm nay giảm 0,15% so với bình quân cùng kỳ năm trước
Theo Sở Công thương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hải Dương giảm 0,08% so với tháng 9.

CPI tháng 10 giảm do tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt nên quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương đã thuận lợi hơn. Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của người dân khiến giá lương thực, thực phẩm trong tháng giảm so với tháng trước. Nhóm lương thực giảm 0,19%, nhóm thực phẩm giảm 1,77%...
HOÀNG QUÂN