Cẩm Giàng xây dựng 10 vùng rau an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

THỨ TƯ, 22/09/2021 12:00:33

Vụ đông năm nay, huyện Cẩm Giàng xây dựng 10 vùng rau an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở 3 xã Cẩm Văn, Đức Chính và Định Sơn, với tổng diện tích gần 130 ha.


Nông sản bảo đảm chất lượng sẽ được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu
Đây là vụ đầu tiên huyện Cẩm Giàng mở rộng các vùng trồng rau an toàn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó có 120 ha trồng cà rốt, 7 ha trồng dưa hấu, còn lại là những loại rau khác. Các vùng trồng rau an toàn sẽ được tỉnh hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình VietGAP...  

Theo kế hoạch, vụ này huyện Cẩm Giàng phấn đấu trồng 1.050 ha cây vụ đông, tương đương cùng kỳ năm trước. Các loại nông sản bảo đảm chất lượng sẽ được kết nối với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
TH