Bình Giang đề xuất không tiếp nhận dự án công nghệ lạc hậu

THỨ NĂM, 18/08/2022 12:31:27

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện Bình Giang ngày một tăng.

Để giảm thiểu, tiến tới giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, UBND huyện Bình Giang đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện cấp phép, không tiếp nhận các dự án trong và ngoài khu, cụm công nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; bổ sung nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư đô thị, trường học, chợ truyền thống. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực thượng nguồn có biện pháp xử lý triệt để tình trạng các công ty, doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải…

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện Bình Giang ngày một tăng. 
PV