7 doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở TP Hải Dương sử dụng đất không đúng mục đích

THỨ NĂM, 08/12/2022 13:12:18

Theo UBND TP Hải Dương, trên địa bàn có 7 doanh nghiệp sau cổ phần hóa sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm nguyên tắc sử dụng đất, cho đơn vị khác thuê lại hoặc để đất hoang hóa, lãng phí.

Trong đó có 1 doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn là Công ty CP Vinafood I và 6 doanh nghiệp do tỉnh quản lý gồm các Công ty CP: Ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, Tàu cuốc và Xây dựng Hải Dương, Vật tư Hải Dương, Xuất nhập khẩu Hải Dương, Du lịch và Thương mại Hải Dương, Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Dương.

Trên địa bàn thành phố hiện có 46 doanh nghiệp cổ phần hóa gồm 3 doanh nghiệp Trung ương và 43 công ty do tỉnh thành lập.
PV