2 công ty phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

THỨ BA, 21/09/2021 15:42:09

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, TP Hải Dương hiện có 2 doanh nghiệp được tòa án tuyên bố phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hải Dương nợ gần 631,5 triệu đồng. Công ty CP Đại Cường nợ gần 162,8 triệu đồng.

Người lao động của 2 doanh nghiệp trên có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện (hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. 
 
PV