Xây dựng xã Đoàn Tùng thành đô thị loại V trước năm 2020

THỨ TƯ, 03/01/2018 12:30:14

Cuối tháng 12.2017, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đoàn Tùng (Thanh Miện) đến năm 2030.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đoàn Tùng rộng hơn 578,2 ha với quy mô dân số 8.804 người, dự kiến đến năm 2030 quy mô 15.300 người. Theo đó, sẽ xây dựng xã Đoàn Tùng trở thành đô thị loại V vào trước năm 2020.

Đô thị Đoàn Tùng được định hướng phát triển là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, dịch vụ và đầu mối giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội phía bắc huyện Thanh Miện và vùng tây nam tỉnh Hải Dương.
TRANG LÂM
  • Nguyễn Như 1/3/2018 2:29:52 PM

    Đoàn Tùng quê hương tôi!

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.