Xã lớn nhất huyện Ninh Giang đón bằng công nhận nông thôn mới

THỨ BẢY, 23/12/2017 20:26:26

Sáng 23.12, xã Nghĩa An (Ninh Giang) tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Lãnh đạo xã Nghĩa An đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Với diện tích tự nhiên trên 750 ha, dân số gần 11.000 người, Nghĩa An là xã có diện tích lớn nhất huyện Ninh Giang. Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa An đã hoàn thành 19 tiêu chí, về đích nông thôn mới năm 2017.

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của xã Nghĩa An đạt 9,67%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất vật liệu xây dựng, mộc, cơ khí, kinh doanh vận tải... phát triển mạnh. Xã đang hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung với quy mô trên 30 ha. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5%. Toàn xã có trên 500 người đi xuất khẩu lao động. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng.
HÀ NGA