[Video] Kết nối để phát triển

THỨ NĂM, 26/11/2020 16:44:32

Ngày 17.11, sau hơn 12 tháng thi công, cầu Triều đã được hợp long. Đường dẫn phía Hải Dương dài 4,3 km, hiện đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Dự kiến đến cuối tháng 12 đường dẫn sẽ được hoàn thành.

<video source="/files/library/video/cau%20trieu.mp4" />
Xem clip
HẠNH DUYÊN - THÀNH CHUNG