Sản lượng bưởi đào xã Thanh Hồng chỉ bằng 1/3 năm ngoái

THỨ SÁU, 10/08/2018 11:11:51

Mặc dù bưởi đào ra hoa sai, tỷ lệ đậu quả cao nhưng bị rụng nhiều nên sản lượng chỉ đạt khoảng 500 tấn, bằng 1/3 năm trước.

Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Hồng (Thanh Hà), mặc dù bưởi đào ra hoa sai, tỷ lệ đậu quả cao nhưng bị rụng nhiều nên sản lượng chỉ đạt khoảng 500 tấn, bằng 1/3 năm trước. HTX vẫn chưa xác định được nguyên nhân làm cho bưởi rụng.

Xã Thanh Hồng có 130 ha bưởi đào, tập trung tại thôn Lập Lễ. Hiện đã có 40 ha bưởi được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa bưởi sẽ cho thu hoạch. Thời gian tới, xã tiếp tục xây dựng thêm 40 ha bưởi đạt chuẩn VietGAP.
NGUYỄN MƠ