3 khoản thu ngân sách đã hoàn thành kế hoạch năm

THỨ NĂM, 08/07/2021 09:16:43

Hết tháng 6, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 7.636 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020.

3 khoản thu đã hoàn thành kế hoạch năm, gồm thu tiền sử dụng đất đạt 2.106 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, tăng 12%; thu khác ngân sách đạt 220,4 tỷ đồng, tăng 68% và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 36,8 tỷ đồng, vượt 47% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số đơn vị đã nộp tiền sử dụng đất của các dự án phát triển đô thị, khu dân cư mới; UBND các xã, thị trấn nộp tiền sử dụng đất sau đấu giá. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, trong đó riêng Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương nộp trên 37 tỷ đồng...

Một số khoản thu khác cũng đạt khá so với kế hoạch như thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.041 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch, tăng 41%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 1.283 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch, tăng 40%; thuế thu nhập cá nhân đạt 552 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch, tăng 5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 495,6 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 4%... so với cùng kỳ.

VT