Chăm sóc lúa mùa giai đoạn làm đòng

THỨ NĂM, 22/08/2019 10:27:12

Lúa mùa đang trong thời kỳ làm đòng. Đây là giai đoạn quyết định trực tiếp đến năng suất lúa.

Vì vậy việc bón phân đón đòng phù hợp cũng như việc quản lý, phòng trừ hữu hiệu các đối tượng dịch hại cho lúa ở giai đoạn này là rất cần thiết. Để lúa làm đòng thuận lợi, nông dân cần lưu ý những kỹ thuật chăm sóc sau:

1. Bón phân

* Xác định thời điểm bón phân đón đòng: Thời gian bón đòng tuỳ thuộc vào thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và thời vụ gieo cấy.

- Cách tính: Lấy thời gian sinh trưởng của từng giống lúa trừ 55 ngày ra số ngày chuẩn bị bón phân đón đòng. Trước đó vài ngày cần thăm đồng thường xuyên, có thể áp dụng kỹ thuật bón phân “không ngày”, “không số”.

- Không ngày tức là không xác định trước ngày nào bón mà phải đi thăm đồng để xác định, có thể quan sát một số đặc điểm của cây lúa:

+ Quan sát màu lá lúa, trên ruộng lá lúa chuyển từ màu xanh sang màu vàng chanh.

+ Chóp lá lúa có thắt eo.

+ Chính xác nhất là bóc xem đòng, có thể xác định bằng cách bóc ngẫu nhiên 10 chồi chính xem nếu có khoảng 50% cây lúa có đòng dài 1-2 mm là thời điểm bón phân thích hợp.

- Không số tức là không xác định trước số lượng phân bón mà phụ thuộc vào màu lá lúa, tùy vào từng giống lúa và chân đất sau đó mới quyết định lượng phân bón.

* Lượng phân bón phù hợp

- Nên bón trung bình từ 2,5 - 3 kg ka-li/sào

- Nếu thấy lá ngắn, bản lá dày, màu lá vàng hanh thì bổ sung thêm từ 1-1,5 kg đạm/sào.

- Bón phân giai đoạn này cần bón phân cân đối và đủ lượng, tuyệt đối không bón thừa đạm tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh, gây hại. Đây cũng là thời điểm cây lúa đạt tối đa kích thước về thân, lá nên nếu nhiễm sâu bệnh thì khó có thể phục hồi. Vì vậy nông dân cần lưu ý để bảo vệ tốt bộ lá lúa.

2. Điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh

- Nông dân cần kết hợp tưới xen kẽ để cho lúa đứng cây, có tính đàn hồi, rễ bám sâu, màu lá xanh vàng.

- Thời kỳ cây lúa làm đòng rất mẫn cảm với nước, thiếu nước lúa sẽ bị nghẹn đòng, trỗ bông không đều, hạt lép nên phải điều tiết nước hợp lý.

- Giai đoạn lúa làm đòng, nông dân cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính là bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, chuột hại… Nông dân cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn