Thêm giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

THỨ TƯ, 10/08/2022 11:14:25

Sáng 10.8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Viettel chi nhánh Hải Dương tổ chức tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.


Gần 100 người tham dự lớp tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

Gần 100 người là đại diện các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX và một số doanh nghiệp, Phòng Kinh tế - hạ tầng các địa phương... tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu được tìm hiểu những vấn đề cơ bản và xu hướng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế; thực trạng và giải pháp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá ở Việt Nam; quy trình, kỹ thuật triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại các tổ chức, doanh nghiệp, HTX; giới thiệu giải pháp vMark truy xuất nguồn gốc sản phẩm ứng dụng công nghệ QR Code của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội...

Buổi tập huấn nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc, góp phần đưa hoạt động truy xuất nguồn gốc ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai đầu tiên của Viettel Hải Dương về giải pháp vMark truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh...

THANH HOA