Ngành giáo dục có 136 sáng kiến khoa học cấp tỉnh

THỨ BA, 02/11/2021 11:12:00

Năm nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh có 259 sáng kiến đủ điều kiện đưa vào chấm xét, công nhận sáng kiến khoa học cấp tỉnh.

Kết quả, có 136 sáng kiến chiếm gần 53% được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, gồm 47 sáng kiến ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, 34 sáng kiến lĩnh vực khoa học nhân văn, 55 sáng kiến lĩnh vực khoa học xã hội.

Một số sáng kiến tiêu biểu, được đánh giá cao như: giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục di sản văn hóa địa phương ở các trường THPT của cô giáo Vũ Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chí Linh; đổi mới cách thức dạy, học lịch sử trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao chất lượng bộ môn của thầy giáo Nguyễn Văn Lập, Trường THCS thị trấn Gia Lộc...
 
PV