Liên tục đứt cáp, tốc độ internet Việt Nam vẫn lên hạng

THỨ BA, 21/03/2023 06:20:15

So với tháng trước, tốc độ kết nối internet cố định tại Việt Nam đã tăng 6 bậc theo thống kê của Speedtest, trong khi tốc độ Internet di động giảm 9 bậc.


Tốc độ Internet cố định trong tháng 2 tại Việt Nam đã tăng 6 bậc so với tháng 1. Ảnh: Thúy Hạnh

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 2, tốc độ tải xuống của mạng di động Việt Nam là 42,67 Mbps (giảm 3,99 Mbps so với tháng 1), tải lên là 18,27 Mbps (giảm 1,14 Mbps). Trong khi đó tốc độ mạng băng rộng cố định tải xuống là 91,60 Mbps (tăng 7,42 Mbps) và tải lên là 93,38 Mbps (tăng 8,45 Mbps).

Con số này cao hơn so với trung bình tốc độ mạng toàn cầu. Cụ thể, tốc độ mạng di động tải xuống toàn cầu là 39,77 Mbps, tải lên là 10,18 Mbps và tốc độ mạng băng rộng cố định tải xuống là 78,62 Mbps, tải lên là 34,39 Mbps.

Báo cáo cũng cho thấy tốc độ mạng di động tại Việt Nam đang đứng thứ 52 trong số 137 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát (giảm 9 bậc so với tháng 1) và tốc độ mạng băng rộng cố định là 36 trên 180 (tăng 6 bậc).

Hiện UAE (tải xuống: 179,61 Mbps/ tải lên: 22,90 Mbps), Qatar (160,33 Mbps/22,93 Mbps), Hàn Quốc (138,46 Mbps/17,40 Mbps) là 3 quốc gia đứng đầu về tốc độ mạng di động trung bình.

Singapore (237,15 Mbps/199,58 Mbps), Trung Quốc (226,77 Mbps/39,05 Mbps), Monaco (226,03 Mbps/149,62 Mbps) là 3 quốc gia đứng đầu về tốc độ mạng băng rộng cố định.

Con số mà Speedtest ghi nhận tương đồng với mức mà công cụ i-SPEED do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Thông tin và Truyền thông) phát triển đo được.

Theo công cụ i-SPEED, tốc độ trung bình của mạng băng rộng cố định tại Việt Nam trong tháng 2 tăng so với tháng 1. Cụ thể, tốc độ tải xuống tăng từ 85,8 Mbps lên 89,73 Mbps và tốc độ tải lên tăng từ 84,72 Mbps lên 88,71 Mbps.

Trong khi đó, tốc độ trung bình của mạng di động mà công cụ này ghi nhận trong tháng 2 giảm so với tháng 1. Cụ thể, tốc độ tải xuống được ghi nhận vào tháng tháng 1 là 40,82 Mbps và tháng 2 là 36,45 Mbps. Trong khi tốc độ tải lên trong tháng 1 và tháng 2 lần lượt là 17,35 Mbps và 16,19 Mbps.

Theo Zing