Hải Dương xếp thứ 14 về chỉ số chuyển đổi số năm 2020

THỨ BA, 19/10/2021 19:18:10

Chiều 19.10, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2020.

Hải Dương xếp thứ 14/63 địa phương trên cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
Kết quả DTI cấp tỉnh, Hải Dương đạt giá trị 0,3504, cao hơn mức giá trị trung bình, xếp thứ 14 trong cả nước. 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu chỉ số này lần lượt là Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Về xếp hạng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thứ hạng của tỉnh so với cả nước lần lượt là 22, 9, 13.

Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính, đánh giá về chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng, nền tảng số, thông tin, dữ liệu số, hoạt động chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng, đào tạo và phát triển nhân lực.

Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần cũng có các tiêu chí tương tự tiêu chí đánh giá của chỉ số chính.

Các chỉ số chính, chỉ số thành phần và các tiêu chí để đo lường được xây dựng bám sát theo nội dung Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
HÀ KIÊN