[Audio] 37 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16

THỨ TƯ, 10/08/2022 16:59:11

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 (2021-2022), có 37 mô hình, sản phẩm đã qua vòng chấm sơ khảo để vào chung khảo cuộc thi.

<audio controls><source src="https://media.baohaiduong.vn/files/library/video/sangtaothanhhthieunien.mp3" type="audio/mpeg"></audio>


Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 tổ chức chấm sơ khảo các sản phẩm, mô hình (ảnh do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cung cấp)

Huyện Tứ Kỳ và TP Chí Linh có nhiều mô hình, sản phẩm dự thi nhất, mỗi đơn vị có 7 mô hình, sản phẩm; huyện Gia Lộc, Kim Thành mỗi nơi 5 sản phẩm, mô hình... Nam Sách là huyện duy nhất không có mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo.

Khoảng giữa tháng 8, Ban tổ chức sẽ chấm chung khảo, sau đó niêm yết danh sách đoạt giải tại Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh - cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi và đăng lên phương tiện truyền thông trong 15 ngày. Trong thời gian này nếu không có phản hồi hay ý kiến sẽ trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Năm nay, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 đã nhận được 131 mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi, tăng 36 mô hình, sản phẩm so với cuộc thi năm trước. Đây cũng là cuộc thi có số lượng bài dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. 

NGỌC THỦY