Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống

THỨ TƯ, 12/05/2021 14:25:22

Đây là nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh tại hội nghị của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh sáng 12.5.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu nhanh chóng đưa Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội

Sáng 12.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng BCĐ CNTT tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao sự tích cực của các cơ quan tham mưu trực tiếp cho BCĐ CNTT tỉnh. Đặc biệt, qua tham mưu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 26.3 về CĐS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 06). Đồng chí nhận định đây là một Nghị quyết chuyên đề quan trọng của nhiệm kỳ, được ban hành đúng tiến độ. Tuy nhiên, việc triển khai đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 còn chậm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến hết năm, các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 06. Tăng cường tuyên truyền, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trong quý II, trong đó bổ sung các nội dung liên quan đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động. Rà soát, lập quy hoạch tổng thể việc phát triển CNTT và truyền thông trên địa bàn tỉnh, tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số, hướng tới xây dựng chính quyền thông minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung vào 3 dự án cốt lõi: xây dựng hạ tầng CNTT cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh; xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Xây dựng kế hoạch thực hiện, phân kỳ đầu tư theo từng năm.

Trên cơ sở nguồn lực hiện tại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung làm nền tảng cho CĐS, theo nguyên tắc dữ liệu tập trung, liên thông, thống nhất, hiện đại và an toàn thông tin. Xây dựng phần mềm quản lý số hóa; trung tâm điều hành, quản lý trung tâm dữ liệu dùng chung; trung tâm an ninh mạng. Đồng chí đề nghị trong quý II, triển khai thực hiện 100% các TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong quý III xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tổ chức hội nghị trực tuyến tới 100% các địa phương trong tỉnh, tích hợp với các cơ quan quân đội và công an. Hoàn thiện hệ thống hội nghị không giấy tờ. Nâng cấp hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh. Khắc phục ngay một số hạn chế trong trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. Qua đó nhằm thực hiện 2 mục tiêu cấp bách, đó là: thông qua ứng dụng CNTT để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số PCI; thực hiện một số sản phẩm CĐS, mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh - LGSP đi vào hoạt động từ ngày 1.10.2019 đã tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ 1.10.2020, 100% các văn bản đi, đến trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh đều được thực hiện qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Thực hiện cấp được khoảng 2.800 chữ ký số cho cán bộ, công chức và 16 PKI (Public Key Infrastructure – hạ tầng khóa công khai) cho lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Hệ thống “một cửa điện tử” và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh được đưa vào sử dụng thống nhất tại tất cả 18 sở, ban ngành; 12 huyện, thành phố, thị xã; 235 xã, phường, thị trấn. Cung cấp 1.930 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Năm 2020, Hải Dương xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chỉ số ICT Index; tăng 2 bậc so với năm 2019, tăng 9 bậc so với năm 2018.

HÀ KIÊN