Tiền bị cháy có đổi được không?

THỨ SÁU, 16/10/2020 08:46:51

Hỏi: Tôi có một số tờ tiền bị cháy một phần tư do nguyên nhân khách quan. Xin hỏi, tôi có được mang số tiền bị cháy ra ngân hàng đổi không? Nếu được thì có mất phí hay không?

ĐỖ VĂN HÙNG (Tứ Kỳ)

Trả lời: Theo điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, tiền cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao vì nguyên nhân khách quan trong quá trình bảo quản thuộc nhóm tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo điểm b khoản 2 điều 6 cùng thông tư trên, tiền bị cháy không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thu đổi khi bảo đảm các điều kiện sau: Tờ tiền bị cháy mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền.

Tờ tiền phải nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sêri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cá nhân có tiền bị cháy không đủ tiêu chuẩn lưu thông được nộp lại tiền cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi.

Các đơn vị này sẽ xem xét số tiền nộp lại với các điều kiện nêu trên để tiến hành thu đổi tiền. Việc thu, đổi được tiến hành ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không mất phí.

Do vậy, bạn nên đem số tiền trên đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương hoặc đơn vị thu đổi tiền để được xem xét việc đổi tiền.