Lương ngừng việc do dịch bệnh sẽ thay đổi từ năm 2021?

THỨ BẢY, 19/09/2020 14:24:09

Hỏi: Tôi nghe nói có quy định mới về tiền lương mà công ty phải trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc vì lý do dịch bệnh, có đúng vậy không?

THU QUYÊN (TP Hải Dương)

Trả lời: Căn cứ khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, kể từ ngày 1.1.2021, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, so với khoản 3 điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định mới không còn bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc cho người lao động từ ngày thứ 15 trở lên ít nhất bằng mức lương tối thiểu mà cho phép người lao động và người sử dụng lao động tự do thỏa thuận (có thể mức lương ngừng việc thấp hơn mức lương tối thiểu).

Hiện nay, mức lương tối thiểu là 4.420.000 đồng/tháng đối với vùng I; 3.920.000 đồng/tháng đối với vùng II; 3.430.000 đồng/tháng đối với vùng III; 3.070.000 đồng/tháng đối với vùng IV (xem chi tiết danh sách các vùng cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP).