Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời

THỨ TƯ, 08/02/2023 10:30:45

Vì sao cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời? Bởi, nếu không thường xuyên sửa mình, không giữ gìn và rèn luyện đạo đức thì rất dễ sa ngã, suy thoái.

Cuộc sống có rất nhiều cám dỗ. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng suốt và đạo đức trong sáng thì cán bộ, đảng viên có thể đánh mất mình lúc nào không hay.

Không hiếm trường hợp cán bộ, đảng viên từng có thành tích tốt, được khen thưởng, là điển hình tiên tiến nhưng trước cám dỗ thì vẫn vi phạm, suy thoái dẫn tới bị kỷ luật, thậm chí vào tù.

Gần đây, trường hợp của ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là một điển hình. Hai ông này cùng với một số cán bộ khác được xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Hai ông này đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Trần Đình Thành cũng phải nhận mức án 11 năm tù về tội nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Cùng tội nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng, ông Đinh Quốc Thái lĩnh 9 năm tù. Đáng chú ý, ông Trần Đình Thành từng được nhận nhiều huân chương, bằng khen trong quá trình công tác, là con Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Không ít cán bộ, đảng viên khi còn là đảng viên bình thường hoặc chức vụ nhỏ thì còn cố gắng tu dưỡng, phấn đấu nhưng càng lên chức to thì càng suy thoái đạo đức, kiêu ngạo, xa dân, coi thường cấp dưới, có lối sống xa hoa như địa chủ, cường hào mới. Có những cán bộ suy thoái về đạo đức mà không hay biết hoặc cố tình phớt lờ. Chỉ đến khi xảy ra vi phạm, bị kỷ luật, lúc ấy họ mới tự vấn, tự soi lại mình, nhưng đã quá muộn.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức nói chung, xây dựng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên nói riêng là việc làm vừa cấp bách, vừa lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, xuất phát từ thực tế một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt để phòng chống. Tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021).

Trong Văn kiện Đại hội XII, bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thì Đảng ta đã xác định thêm công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Điều đó thể hiện tầm quan trọng, sự quan tâm cao của Đảng về nội dung này. Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc thêm, sáng tạo nhiều điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đặc biệt, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện sâu rộng, quyết liệt với quy mô chưa từng có, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị.

Đạo đức của người cán bộ, đảng viên là đạo đức cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là có nhiều đức tính tốt: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Người khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự phê bình, tự sửa mình, rèn luyện đạo đức suốt đời để tránh suy thoái, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao mà tập thể giao phó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên giữ gìn, bồi đắp đạo đức cách mạng, giống như Bác Hồ từng nói tự phê bình mình như “rửa mặt hằng ngày”.

Để việc tu dưỡng đạo đức hiệu quả thì ngoài cố gắng của mỗi người, phải có sự giúp đỡ của tập thể. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thông qua công việc hằng ngày, hoạt động kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát… để kịp thời giúp đỡ, chấn chỉnh, xử lý những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm của cán bộ, đảng viên bị suy thoái đạo đức.
NINH TUÂN