Ngộp thở cuối năm

THỨ BA, 29/11/2022 09:40:25

Cuối năm là thời điểm nhiều cơ quan, đơn vị phải làm việc bất kể thời gian, “chạy nước rút” để hoàn thành kế hoạch năm.

Cuối năm với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở đa số các cơ quan vô cùng áp lực vì lượng công việc nhiều hơn hẳn, nhất là ở một số ngành đặc thù như kế hoạch và đầu tư, thuế, báo chí… Tháng 11 là thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. Để có một báo cáo hoặc tờ trình hoàn chỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, mỗi tài liệu phải qua nhiều lần dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương tại các cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ, qua nhiều cuộc giám sát của các ban HĐND tỉnh. Mỗi cuộc họp, phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đều phải chuẩn bị những xấp tài liệu dày cộp, đi kèm những bản báo cáo là những bảng biểu số liệu dày đặc… Có cuộc họp, tài liệu phát đến tay đại biểu còn nóng hổi vì vừa "ra lò”. Được biết, để có những tập tài liệu như vậy, có những ngày cán bộ tham mưu phải làm việc đến 8-9 giờ tối. Sau mỗi cuộc họp, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại diện các ngành, địa phương, họ lại chỉnh sửa, cập nhật…

Hay như các cán bộ ngành thuế, tài chính… những ngày cuối năm là thời điểm “chạy nước rút” để hoàn thành kế hoạch năm. “Hết việc chứ không hết giờ” là phương châm, tinh thần làm việc của nhiều cán bộ các cơ quan những ngày này. 

Vất vả, áp lực nhưng không thể qua loa, bởi đây là thời điểm đánh giá kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như toàn tỉnh; đặt ra kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho năm sau. Có định hướng, mục tiêu, giải pháp đúng đắn sẽ quyết định kết quả, tạo ra thành quả của năm tiếp theo. 

Ngược lại, nếu những người tham mưu kế hoạch, mục tiêu, giải pháp của đơn vị, địa phương làm việc qua loa, tham mưu kiểu làm cho có, cho xong; nội dung kế hoạch, mục tiêu, phương hướng lắp vào địa phương, đơn vị nào cũng giống nhau, chỉ “thay tên đổi họ” thì hậu quả có thể nhìn thấy rõ. 

Thực tế cho thấy, trong khi một số cơ quan, đơn vị đang “vắt chân lên cổ” để lo công việc thì cũng còn có nơi, có cán bộ đã tự cho mình “nghỉ đông” vì sớm hoàn thành mục tiêu, định mức năm. Điều đáng nói là việc được “nghỉ đông” sớm không phải do họ biết cách bố trí thời gian làm việc khoa học, làm việc với năng suất cao mà có thể là do mục tiêu, chỉ tiêu công việc được giao trong kế hoạch của cơ quan, đơn vị không còn sát thực tế, lượng đầu việc thấp… Bởi thế, khi đã hoàn thành chỉ tiêu được giao của năm thì dù vẫn còn thời gian, vẫn còn việc nhưng họ có tâm lý để dành việc sang năm tới.  

Lại có cơ quan định mức công việc không rõ ràng. Cán bộ cả năm đủng đỉnh, đến cuối năm vẫn đến cơ quan "uống nước chè là chính".

Để tránh tình trạng người làm không hết việc, người lại vật vờ, ngay từ dịp tổng kết cuối năm, căn cứ vào đặc thù công việc, từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, phương hướng, giải pháp năm tới thật chi tiết, có tính khả thi, sát tình hình thực tế; giao đúng người đúng việc. Tăng cường giám sát, kiểm tra và đánh giá đúng về cán bộ, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc việc…
KIM THANH