Dự án khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang chậm hoàn thiện một số hạng mục

THỨ HAI, 15/08/2022 11:47:50

Dự án khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang thuộc thị trấn Ninh Giang và xã Đồng Tâm.

Theo UBND huyện Ninh Giang, dự án đầu tư xây dựng khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạn chế như: chưa hoàn thiện các thủ tục và một số hạng mục công trình phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt hệ thống thoát nước thải; nhà đầu tư chưa báo cáo kết quả thực hiện dự án về hội đồng kiểm tra của huyện... Thời gian qua, UBND huyện đã nhiều lần có văn bản đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và các hạng mục của dự án để tổ chức nghiệm thu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 22.785 m2, trong đó có các hạng mục xây dựng chợ huyện Ninh Giang, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Công ty TNHH Thành Dương là đơn vị thực hiện dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2021.
PV