​Xã Đoàn Tùng được công nhận là đô thị loại V

THỨ TƯ, 20/04/2022 12:42:57

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) là đô thị loại V.


Năm 2021, tổng giá trị thu nhập toàn xã Đoàn Tùng đạt hơn 537 tỷ đồng

 
Trong giai đoạn 2015-2021, xã Đoàn Tùng đầu tư khoảng 80 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí lên đô thị loại V. Trong đó gần 10 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn xóm, đường nội đồng. Hệ thống cấp thoát nước, đường điện, bưu chính, viễn thông cũng được quy hoạch, xây dựng bài bản. Không gian đô thị liên tục được mở rộng nhờ quy hoạch đồng bộ nhiều khu dân cư. Xã cũng xây dựng một số tuyến đường hoa, cây xanh, mô hình phân loại rác thải tại nguồn góp phần bảo vệ môi trường... Năm 2021, tổng giá trị thu nhập toàn xã đạt hơn 537 tỷ đồng, tăng 76,7 tỷ đồng so với năm trước đó. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%.
ĐỖ QUYẾT