[Video] Kỳ vọng giải tỏa ách tắc từ dự án bổ sung nút giao lập thể Ba Hàng

THỨ SÁU, 01/10/2021 13:31:04

Dự án xây dựng các hạng mục bổ sung, điều chỉnh của dự án nút giao lập thể Ba Hàng được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề tồn tại nhiều năm qua tại đường 5 đoạn dưới chân cầu Lai Vu, phường Ái Quốc (TP Hải Dương).

<video source="/files/library/video/Ky%20vong%20(OK).mp4" />
Xem clip
LÊ HƯƠNG - THÀNH CHUNG