TP Hải Dương cấm đỗ xe trước bộ phận "một cửa"

THỨ TƯ, 10/08/2022 09:00:00

Hiện nay, việc đỗ xe trên đường Bạch Đằng, đoạn qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" TP Hải Dương đang gây mất an toàn giao thông.

Mặt khác, gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện khi đi từ nút giao Tam Giang ra đường Bạch Đằng.

UBND TP Hải Dương đã giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp Xí nghiệp Giao thông vận tải thành phố lắp đặt biển báo hiệu “Cấm đỗ xe” (biển P.131a) kèm theo biển phụ S.508 “Phạm vi tác dụng của biển” tại vị trí từ đầu vòng cua đến hết phạm vi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" thành phố. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 12.8. 
NL