Thanh Miện không để các xã, thị trấn đầu tư xây dựng dàn trải

THỨ BA, 05/07/2022 08:38:37

Đây là chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Miện chiều 4.7.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Thanh Miện

Chiều 4.7, đồng chí  Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Miện để kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện và công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh đến chức năng, nhiệm vụ của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện. Yêu cầu BQL phải làm tốt công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng của huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện phải chuyển giao hết các dự án cho BQL để thực hiện chức năng quản lý. Tuyệt đối không để các xã, thị trấn đầu tư xây dựng dàn trải khi chưa có đủ nguồn lực nhằm hạn chế tối đa phát sinh nợ công. Đối với những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời giao các sở, ngành liên quan của tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất phương án và báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo, giúp Thanh Miện đẩy nhanh tiến độ công tác quan trọng này. 

Lãnh đạo huyện Thanh Miện đề xuất tỉnh sớm phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất ở các dự án.
HỮU TRÌNH