Tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí điện tử tự động không dừng

THỨ BẢY, 04/12/2021 16:49:27

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC).

Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chủ động phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, hoặc tại các trạm thu phí, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới để dán thẻ đầu cuối (E-tag) cho các phương tiện. Báo cáo số lượng phương tiện đã dán thẻ E-tag về sở để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Yêu cầu các Công ty TNHH: Thu phí tự động VETC, BOT đường 188 tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng sẵn sàng phục vụ dán thẻ E-tag và thay thể thẻ bị hư hỏng; xử lý lỗi phát sinh liên quan. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp phối hợp, các cán bộ, công chức, viên chức có phương tiện ô tô gương mẫu thực hiện dán thẻ E-tag và sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Tại Hải Dương, việc triển khai thu phí ETC tương đối sớm. 2 trạm thu phí An Thái và Đá Vách trên quốc lộ 17B thuộc dự án BOT đường 188 áp dụng từ ngày 29.12.2019. Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thu phí ETC bắt đầu từ ngày 11.8.2020.

Hiện nay, tỷ lệ gắn thẻ E-tag sử dụng dịch vụ thu phí điện tử tự động không dừng còn thấp, tỷ lệ sử dụng thẻ E-tag qua các trạm thu phí trên quốc lộ 17B đoạn An Thái - Mạo Khê đạt khoảng 35% so với tổng lượt xe lưu thông qua các trạm.

THÀNH ĐẠT