[Audio] ​Sở Xây dựng tạm dừng thanh tra 2 dự án dân cư

THỨ TƯ, 29/06/2022 09:14:51

2 dự án này đều do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty TNHH Trường Thành là nhà đầu tư.

<audio controls><source src="https://media.baohaiduong.vn/files/library/video/dung2duan.mp3" type="audio/mpeg"></audio>
Sở Xây dựng đã quyết định tạm dừng thanh tra việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng tại các dự án khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An (Thanh Hà) và khu dân cư Dộc Hạ, xã Đồng Cẩm (Kim Thành). 2 dự án này đều do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty TNHH Trường Thành là nhà đầu tư. Nguyên nhân do 2 dự án này vẫn đang thực hiện dở dang, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, điều chỉnh dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trước đó, cuối tháng 4, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng tại 2 dự án trên.
PV