Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông

THỨ BẢY, 24/09/2022 16:38:43

Đây là chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chấp hành các quy định pháp luật về giao thông.

Ngày 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ; nghiêm cấm tác động, can thiệp vào quá trình xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lực lượng chức năng. 

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước vi phạm về nồng độ cồn sẽ thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý hoặc địa phương nơi cư trú để xem xét, xử lý theo quy định.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông, đặc biệt quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự cho học sinh, sinh viên; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh, sinh viên...
PV