Nam Sách tăng tốc đô thị hóa

THỨ NĂM, 02/06/2022 15:00:00

Huyện Nam Sách đang tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư, tăng tốc phát triển đô thị để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Việc xây dựng phát triển các khu dân cư sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Nam Sách. Trong ảnh: Khu dân cư Thượng Dương, xã Nam Trung đang được tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng

Huyện Nam Sách đang từng bước hiện thực hóa quy hoạch vùng huyện đã được điều chỉnh. Trong đó, huyện đang đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị theo mục tiêu đề ra.

Phát triển hạ tầng

Tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng phát triển đô thị, thị trấn Nam Sách mở rộng được nâng cấp lên đô thị loại IV trước năm 2025; đến năm 2030 huyện nâng cấp 7 xã gồm: Nam Hồng, Nam Trung, Hồng Phong, Minh Tân, Quốc Tuấn, An Lâm và Đồng Lạc lên đô thị loại V. Trong giai đoạn 2031-2050, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để xây dựng huyện Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV...

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, huyện Nam Sách đã và đang điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, thị trấn, quy hoạch phân khu đô thị. Thị trấn Nam Sách đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch mở rộng để báo cáo huyện. Huyện Nam Sách đã chủ động quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 gắn với phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở dân cư. Tập trung xây dựng các vị trí đô thị động lực với quy mô tập trung, trong đó quan tâm phát triển nhà ở cho người dân.

Cùng với 3 dự án dân cư đang triển khai, trong giai đoạn 2022 - 2025, huyện Nam Sách đã lập kế hoạch phát triển nhà ở, thực hiện 71 dự án dân cư, đô thị với tổng diện tích quy hoạch 276,84 ha. Trong năm nay, huyện dự kiến thực hiện 17 dự án nhà ở với tổng diện tích đất ở 23,21 ha. Việc xây dựng phát triển các khu dân cư, đô thị trong toàn huyện sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, cung cấp quỹ đất ở cho người dân, tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng của địa phương. Song song với phát triển các khu dân cư, đô thị, huyện Nam Sách đã chỉ đạo tập trung đầu tư hạ tầng, mở rộng một số tuyến đường đã có và đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến đường mới để tạo sự kết nối đồng bộ. Trong đó có 2 dự án giao thông trọng điểm là tuyến đường dẫn dài hơn 6 km, nối đường tỉnh 390 đến cầu Tân An (do TP Chí Linh đầu tư) và đường dẫn nối đường tỉnh 390 đến cầu Kênh Vàng (do tỉnh Bắc Ninh đầu tư). Hiện nay, huyện đã lập báo cáo dự án đường dẫn nối đường tỉnh 390 đến cầu Tân An. 

Tại các địa phương, việc đầu tư cải  tạo, mở rộng các tuyến đường, xây dựng cơ sở vật chất để bảo đảm tiêu chí theo định hướng phát triển đô thị giai đoạn tới cũng đang được tập trung triển khai. Là một trong các xã phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2025, thời gian qua Nam Trung đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình xây dựng. Cuối năm 2020, xã đã lắp đặt hệ thống điện cao áp dọc tuyến tỉnh lộ 390 qua địa bàn xã. Đến giữa năm 2021, đoạn đường tỉnh 390 dài khoảng 2 km qua địa phương này được cải tạo, chỉnh trang và mở rộng vỉa hè, nền đường từ 7 m lên 11,5 m. Một số công trình xây dựng như trường tiểu học mới cũng đang được xây dựng. Nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Nam Sách như Cộng Hòa, An Lâm, Phú Điền, thị trấn Nam Sách... đều đã và đang thực hiện các thủ tục để cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng để từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng. 

Nam Sách vừa chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh trên đường trục chính của huyện

Nâng cao chất lượng đô thị

Huyện Nam Sách đã từng bước nâng cao chất lượng đô thị ngay từ chất lượng các đồ án quy hoạch. Các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch điều chỉnh các xã định hướng được các trụ cột phát triển chiến lược và có tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng quan trọng trong việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, khu dân cư đã nghiên cứu bố trí tăng tỷ lệ cây xanh, không gian công cộng, công trình điểm nhấn kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Từ năm 2020, huyện Nam Sách đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn huyện để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, xử lý tội phạm, quản lý trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, một số địa phương cũng đang có kế hoạch triển khai thực hiện. 

Để xây dựng thị trấn Nam Sách sớm đạt tiêu chí đô thị loại IV, đầu tháng 5 vừa qua, huyện Nam Sách đã xây dựng quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Nam Sách. Hiện nay, quy chế này đang được huyện xin ý kiến của các sở, ngành liên quan. 

Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Nam Sách, đô thị hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Nam Sách đã và đang quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững, trở thành động lực phát triển. Trong đó, huyện quan tâm xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống tại đô thị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho người dân. 
PHAN ANH