Kinh Môn, Kim Thành thống nhất giải pháp thực hiện 2 dự án trọng điểm

THỨ TƯ, 30/11/2022 07:39:34

Trong quá trình thực hiện, hai địa phương sẽ thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để cùng thống nhất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Ban Thường vụ Thị uỷ Kinh Môn và Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành trao đổi những khó khăn, vướng mắc, thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện 2 dự án trọng điểm của 2 địa phương

Chiều 29.11, tại thị xã Kinh Môn, Ban Thường vụ Thị uỷ Kinh Môn và Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, cùng thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện Dự án nút giao lập thể với quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành và Dự án đầu tư xây dựng đường và cầu nối quốc lộ 5 tại nút giao lập thể xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành với đường tỉnh 389B thị xã Kinh Môn.

Dự án nút giao lập thể với quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên là công trình trọng điểm của huyện Kim Thành, do UBND huyện làm chủ đầu tư. Dự án có một phần đất thuộc thị xã Kinh Môn (vị trí nhánh A1-A2 cầu dẫn và đường gom hai bên với chiều dài khoảng 120 m). 

Dự án xây dựng đường và cầu nối quốc lộ 5 tại nút giao lập thể xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành với đường tỉnh 389B thị xã Kinh Môn là công trình trọng điểm do UBND thị xã Kinh Môn làm chủ đầu tư. Dự án có một phần đất thuộc địa giới hành chính của huyện Kim Thành (trên 10.000 m2 tại vị trí chân cầu dẫn). 

Sau khi nghe cơ quan chuyên môn 2 địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, Ban Thường vụ Thị uỷ Kinh Môn và Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành thống nhất, quyết tâm cao cùng phối hợp thực hiện 2 dự án này. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin để cùng thống nhất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hồ sơ thực hiện 2 dự án được xây dựng liên thông, đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, đúng tiến độ.

THU XUÂN