Kinh Môn: 38 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

THỨ NĂM, 26/05/2022 20:20:38

Thời gian tới, thị xã Kinh Môn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát các quy định về tiêu chí đô thị để chủ động tham mưu triển khai các đề án, kế hoạch.

Theo Phòng Quản lý đô thị thị xã Kinh Môn, thị xã đã đạt 38 chỉ tiêu của 5 tiêu chí đô thị loại III theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Còn 13 chỉ tiêu chưa đạt như: tỷ lệ tăng dân số hằng năm; mật độ dân số toàn đô thị; mật độ dân số khu vực nội thị trên diện tích đất xây dựng đô thị; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; quy chế quản lý kiến trúc đô thị; nhà tang lễ; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố văn minh...

Thời gian tới, thị xã Kinh Môn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát các quy định về tiêu chí đô thị để chủ động tham mưu triển khai các đề án, kế hoạch. Tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát động phong trào chỉnh trang, xây dựng Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025. 
 
                                                                                                  PV