Kim Thành quy hoạch phát triển thêm 6 đô thị

THỨ SÁU, 12/08/2022 14:23:43

Quy hoạch huyện Kim Thành được lập trên toàn bộ địa giới hành chính huyện với diện tích 11.506,96ha, gồm 1 thị trấn và 17 xã, dân số hiện tại gần 139.000 người.


Lãnh đạo huyện Kim Thành trao quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng các xã đến năm 2030

Chiều 11.8, huyện Kim Thành tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Quy hoạch xây dựng Kim Thành là vùng phát triển toàn diện công nghiệp-nông nghiệp-đô thị-dịch vụ, với công nghiệp là mũi nhọn, có tính chất dẫn dắt cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Huyện là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía đông bắc của tỉnh; đầu mối giao thông trung chuyển, giao lưu kinh tế-xã hội của Hải Dương với TP Hải Phòng.


Bản đồ quỹ đất phát triển đô thị huyện Kim Thành

Theo quy hoạch, đến năm 2030, huyện sẽ có thêm 6 đô thị. Theo đó, đến năm 2025, nâng cấp 2 xã Cộng Hòa và Đồng Cẩm lên đô thị loại V; giai đoạn 2026-2030 nâng cấp đô thị Phú Thái mở rộng là đô thị loại IV và nâng cấp 3 xã Lai Vu, Cổ Dũng và Kim Đính lên đô thị loại V.  Giai đoạn 2030-2050, nâng cấp xã Tuấn Việt lên đô thị loại V.

Định hướng quy hoạch vùng huyện Kim Thành được phê duyệt lấy thị trấn Phú Thái làm trung tâm, mở rộng và phát triển 2 chuỗi đô thị vệ tinh về phía tây và nam huyện. Kinh tế ưu tiên phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ với 5 vùng gồm: phát triển đô thị trung tâm là trung tâm hành chính, văn hóa - xã hội, dịch vụ, thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị; phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại; phát triển đô thị, du lịch văn hóa và nông nghiệp sinh thái; trục sông Rạng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và vùng nông nghiệp chất lượng cao…

PV