Khẩn trương quy hoạch đô thị cấp huyện tạo động lực thúc đẩy kinh tế -xã hội

THỨ NĂM, 02/12/2021 07:00:00

Xác định rõ điều chỉnh quy hoạch đô thị cấp huyện là tiền đề để phát triển bền vững nên các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện công tác này.


Theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) sẽ nâng cấp lên đô thị loại IV

 
Hiện nay, nhiều huyện đang tập trung rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh chung, điều chỉnh quy hoạch đô thị (QHĐT). Việc này góp phần thực hiện đồng bộ các quy hoạch, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong giai đoạn tới.

Kịp thời điều chỉnh 

Theo quy định của Luật QHĐT, QHĐT sẽ được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, khi có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, hình thành các dự án trọng điểm làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị... thì QHĐT sẽ được điều chỉnh dù chưa đến thời hạn rà soát định kỳ (5 năm).

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang được UBND tỉnh phê duyệt tháng 7.2020. Đây là cơ sở để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020 và định hướng thực hiện phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của huyện. Trên địa bàn huyện đã và đang triển khai nhiều dự án trọng tâm như khu đô thị và dịch vụ Bình Giang, khu dân cư mới ven quốc lộ 38, khu công nghiệp Bình Giang, khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng... Các dự án này là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị của huyện.

Theo UBND huyện Bình Giang, sau khi huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tốc độ phát triển kinh tế, đô thị tăng nhanh. Nhu cầu quy hoạch các quỹ đất dành cho đất ở đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp cũng tăng theo dẫn đến đồ án quy hoạch cũ không còn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Mặc khác, trên địa bàn huyện có sự sắp xếp một số đơn vị hành chính dẫn đến ranh giới, diện tích và định hướng phát triển của từng đơn vị có sự thay đổi. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định xây dựng huyện Bình Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025. Vì vậy, huyện đã được tỉnh cho phép tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Từ tháng 3.2021 đến nay, huyện Bình Giang đã tập trung tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bình Giang, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, việc điều chỉnh tập trung vào một số nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khớp nối tổ chức không gian huyện với các huyện giáp ranh, cập nhật các dự án mới; điều chỉnh định hướng phát triển không gian đô thị. Huyện đang điều chỉnh hướng phát triển không gian đô thị thành 3 cụm đô thị tập trung.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng được tỉnh phê duyệt tháng 8.2018. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế, đô thị của huyện như hiện nay, đồ án quy hoạch cũ không còn phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Huyện đang điều chỉnh định hướng phát triển không gian vùng, điều chỉnh định hướng phát triển đô thị cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều chỉnh nâng cấp thị trấn Lai Cách lên đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng trở thành đô thị vệ tinh của TP Hải Dương, hỗ trợ thành phố trong các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Huyện phấn đấu nâng cấp từ 5-7 xã có điều kiện phát triển lên đô thị loại V trong giai đoạn 2021-2030. Đến giai đoạn 2031-2050, sẽ tiếp tục nâng cấp thêm khoảng 3 xã nữa lên đô thị loại V. 

Khẩn trương hoàn thiện

Theo Sở Xây dựng, Hải Dương hiện có 15 đô thị, gồm 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 12 đô thị loại V và 1 đô thị dự kiến thành lập đã phê duyệt quy hoạch chung. Từ năm 2010 - 2020, Hải Dương đã có 12 quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt. Các huyện đang rà soát điều chỉnh, lập điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24.2.2021, đến năm 2025, thị xã Kinh Môn sẽ được nâng cấp lên đô thị loại III; các đô thị: Bình Giang, thị trấn Lai Cách, thị trấn Gia Lộc và thị trấn Nam Sách sẽ nâng cấp lên đô thị loại IV. Hiện nay, các huyện đã và đang xây dựng phát triển, nâng cấp đô thị theo từng giai đoạn cụ thể. Để sớm hoàn thành kế hoạch phân loại, nâng cấp đô thị tỉnh Hải Dương theo quyết định của Thủ tướng và góp phần hoàn thành tiêu chí tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, các địa phương cần khẩn trương thực hiện, hoàn thiện quy hoạch chung, QHĐT.

Bà Nguyễn Mai Hương, Phó Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch và Đô thị (Sở Xây dựng) khẳng định, quy hoạch nói chung và QHĐT nói riêng là định hướng, tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Quy hoạch này là cơ sở để các địa phương đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Các địa phương muốn phát triển bền vững thì phải làm tốt công tác QHĐT và nhiệm vụ quy hoạch phải đi trước một bước. 
 
PHAN ANH