Đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền mới hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc

THỨ TƯ, 05/10/2022 14:17:31

Nếu không đẩy nhanh tiến độ thì dự án này không thể hoàn thành trong năm 2022.


Đơn vị thi công đang xây dựng cầu Mao Điền thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện dự án đầu tư xây dựng đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền mới thi công được khoảng 40% khối lượng công việc. Trong tổng chiều dài khoảng 1,4 km thuộc huyện Cẩm Giàng, nhà thầu đã thi công cơ bản xong 1,1 km nền đường và rãnh dọc bên trái tuyến trên phạm vi mặt bằng bàn giao, đang thi công mặt cầu Mao Điền. Trên địa phận huyện Bình Giang, nhà thầu đã đắp cát khoảng 300m trong tổng số 760 m nền đường và rãnh dọc phạm vi mặt bằng bàn giao.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng của dự án rất chậm, nếu không đẩy nhanh tiến độ thì dự án không thể hoàn thành trong năm 2022 theo thời gian thực hiện dự án được phê duyệt. 

Dự án đầu tư xây dựng đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền dài khoảng 2,1 km, rộng 13,5 m thuộc xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) và xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) có tổng vốn đầu tư hơn 94 tỷ đồng. 
PHAN ANH