Điểm dân cư mới thôn An Lương, xã An Lâm rộng gần 3,9 ha

THỨ TƯ, 30/11/2022 15:30:00

Theo quy hoạch, điểm dân cư có không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, diện tích đất ở tối thiểu là 25 m2/người, đất cây xanh tối thiểu là 2 m2/người…

UBND huyện Nam Sách đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn An Lương, xã An Lâm, tỷ lệ 1/500. UBND xã An Lâm là chủ đầu tư; Công ty CP Tư vấn xây dựng Minh Hải HD là đơn vị tư vấn lập quy hoạch dự án.

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch rộng gần 3,9 ha, trong đó diện tích đất dân cư chia lô khoảng 32%, còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, khu xử lý nước thải, đất hành lang, đất giao thông. Phía bắc điểm dân cư giáp đường trục chính, phía nam giáp đất quy hoạch chợ và sân thể thao, phía đông giáp đất canh tác và phía tây giáp đất canh tác, khu dân cư hiện có.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ phải đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng quỹ đất quy hoạch. Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của khu vực thiết kế. Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, xác định các chỉ tiêu cho từng khu quy hoạch về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo yêu cầu, diện tích đất ở tại điểm dân cư này tối thiểu là 25 m2/người, đất cây xanh tối thiểu là 2 m2/người…
PV