Đề nghị nâng cấp, cải tạo 2 đường ngang qua đường sắt ở phường Ái Quốc

THỨ TƯ, 23/11/2022 20:16:52

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải xem xét về phương án nâng cấp, cải tạo 2 đường ngang qua đường sắt ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai đầu tư các công trình nâng cấp, cải tạo các đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động lắp đặt cần chắn tự động và đường ngang có người gác. Trong đó, đường ngang trên tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng qua TP Hải Dương tại km 63+810 và km 64+50 thuộc phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Vị trí km 63+810 dự kiến nâng cấp thành đường ngang có người gác, vị trí km 64+050 dự kiến lắp đặt cần chắn tự động.

Việc đầu tư này được thực hiện theo kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19.6.2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, 2 đường ngang này phải hoàn thành thi công để đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Tuy nhiên, theo kế hoạch của UBND tỉnh, sau khi công trình đường gom đường sắt Hà Nội-Hải Phòng nối nút giao lập thể Ba Hàng với đường tỉnh 390B hoàn thành sẽ đóng toàn bộ 4 đường ngang qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và quốc lộ 5 trên địa bàn phường Ái Quốc. Nhưng đường ngang tại km 63+810 và km 64+50 hiện vẫn chưa đóng. 

HN